Play Video
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 31/5/2012 tarihinde 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun resmî gazetede yayımlaması ile kısaca Kentsel Dönüşüm şeklinde gündemimize girdi.
Kentsel dönüşümde sürecin en çok tıkandığı nokta maliklerin dönüşüme en az 2/3 oranında rıza göstermesi aşamasıdır. İhtiyaç duyulan kısımlarda değerleme ve danışmanlık hizmetlerimizle sürecin şeffaf güvenilir olarak yürütülmesini sağlayacaktır.
Ara..